Filtracija, deferizacija i demanganizacija

Oprema renomiranih proizvođača stručno implementirana u skladu sa Vašim zahtevima

Naslovna » Tretman Voda » Proizvodi i usluge » Tretman Vode » Filtracija, deferizacija i demanganizacija
Filtracija, deferizacija i demanganizacija

Filtracija je jedna od osnovnih operacija u sistemima za pripremu vode. Primenjuju se u svim delovima sistema za vodu, kako za filtriranje sirove vode, tako i za filtriranje vode u recirkulaciji.

Primena:

 • Prečišćavanje vode za piće
 • Predtretman omekšavanju i reverznoj osmozi
 • Snabdevanje vodom u pivarama i prehrambenoj industriji
 • Recirkulacija procesne vode

PEŠČANI FILTERI - Koriste se za uklanjanje suspendovanih i koloidnih čestica iz sirove vode.

MULTIMEDIJALNI FILTERI - služe za otklanjanje više različitih materija u manjim koncetracijama, u istom uređaju. U multimedijalnim filterima se pored otklanjanja suspendovanih i koloidnih čestica mogu otkloniti i gvožđe, mangan itd. Filterske ispune su raznolike a najčešće:

 • Kvarcni pesak u više slojeva različitih granulacija
 • Punjenje od hidro antracita ili aktivnog uglja
 • Kombinacija više vrsta ispuna

DEFERIZACIJA - Uređaj za uklanjanje gvožđa predstavlja filter koji je ispunjen katalizatorskom ispunom koja prevodi gvožđe u oblik taložnog ferohidroksida. Periodičnim povratnim ispiranjem ovaj koloidni talog se izbacuje iz sloja katalizatora. Radni vek se produžuje regeneracijom filterske ispune u skladu sa čime nudimo ispune sa:

 • Kontinualnom regeneracijom
 • Prekidnom regeneracijom

Naša ponuda obuhvata:

 • Automatske filtere dizajnirane za najteže industrijske uslove
 • Svi modeli su dostupni u singl, dupleks, tripleks i kvadripleks varijantama
 • Naši inženjeri će Vam rado pomoći u odabiru odgovarajuće konfiguracije kao i integracije uređaja u liniju pripreme vode.
 • Servisni tim može izvršiti povezivanje uređaja i puštanje u rad na Vašoj lokaciji

Brošura uređaja za uklanjanje gvožđa i mangana

Brošura uređaja za filtraciju

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...