Omekšavanje

Oprema renomiranih proizvođača stručno implementirana u skladu sa Vašim zahtevima

Omekšavanje

Jonska izmena: Jedini postupak za dobijanje omekšane vode. Konačan i nepovratan proces. Komponente od kojih potiče tvrdoća vode potpuno su uklonjene tako da se postiže < 0,1 °dH.

Regeneracija: U trenutku kada se postigne zasićenje ispune omekšivača ona se regeneriše sa rastvorom soli natrijum hlorida. Kako tokom regeneracije simplex uređaji distribuiraju samo sirovu vodu ka potrošačima, duplex uređaji su izbor ako je potreban kontinuitet u proizvodnji omekšane vode.

Omekšavanje vode je zamena jona; salinitet vode ostaje praktično nepromenjen.

Vremenski kontrolisani uređaji su pretežno simplex uređaji. Regeneracija se startuje u definisano vreme, kada nije potrebna omekšana voda.

Zapreminski kontrolisani uređaji maksimalno iskorišćavaju kapacitet smole u uređaju. Vodomer registruje količine protekle omekšane vode i daje signal kontrolnoj jedinici. Kada je proizvedena unapred zadata količina omekšane vode automatski se pokreće proces regeneracije.

Primena:

  • Toplovodni i kotlovski sistemi
  • Rashladna voda (otvoreni i zatvoreni rashladni sistemi)
  • Zaštita sistema reverzne osmoze
  • Omekšavanje procesne vode za industriju
  • Snabdevanje vodom u pivarama i prehrambenoj industriji
  • Prečišćavanje vode za piće

Brošura uređaja za omekšavanje vode

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...