Specijalne filtracije

Oprema renomiranih proizvođača stručno implementirana u skladu sa Vašim zahtevima

Naslovna » Tretman Voda » Proizvodi i usluge » Tretman Vode » Specijalne filtracije
Specijalne filtracije

Adsorpcioni filter se spolja ne razlikuju mnogo od klasičnih peščanih filtera, filtera sa aktivnim ugljem ili čak kolona za omekšavanje vode. Srce ovih sistema je specijalna ispuna u kojoj se odvija adsorpcija nekog elementa ili više njih koji nisu poželjni u finalno prečišćenoj vodi.

Najčešće ispune koje se koriste su:

  • Sorbciona masa na bazi gvožđe-oksida FeOOH (za adsorpciju arsena iz vode)
  • Sorbciona masa Crystal Right (za neutralizaciju i uklanjanje viška amonijaka)
  • Jonoizmenjivačke smole za uklanjanje nitrata, borata i teških metala
  • Jonoizmenjivačka smola za uklanjanje organskih materija (huminskih i fulvinskih materija)
  • Mineralne ispune za podizanje pH vrednosti

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...