Reverzna osmoza

Oprema renomiranih proizvođača stručno implementirana u skladu sa Vašim zahtevima

Reverzna osmoza

Savremeni uređaji za demineralizaciju vode za potrebe:

 • Kotlovske napojne vode
 • Pijaće vode
 • Procesne vode

Projektujemo, instaliramo uređaje svih kapaciteta u skladu sa dostavljenom analizom vode i potrebama korisnika.

RO ultra niskog pritiska

Karakteristike:

 • RO ultra niskog pritiska rade se stepenom iskorišćenja od 75% i prosečnom potrošnjom od svega 0,8 kW/m3 proizvedene vode
 • Karakteristike koje mora da zadovolji napojna voda reverzne osmoze (postižu se u efikasnom predtretmanu): SDI < 3, gvožđe, cink i mangan < 0,1 mg/l (ukupno), bez tvrdoće i organskih materija, bakterije < 100 cfu
 • Proračunski parametri na kojima se garantuje kapacitet reverzne osmoze je temperatura vode od 15 °C i ukupne rastvorene materije (TDS) od 600 mg/l

Naša ponuda obuhvata:

 • Potreban predtretman u skladu sa analizom ulazne vode
 • Potreban post-tretman u skladu sa upotrebom vode
 • Komponente renomiranih svetskih proizvođača
 • Nivo automatizacije prilagođen potrebama korisnika
 • Sisteme po principu „ključ u ruke“

 Opcije:

 • Kvalitativno kontrolisan odvod
 • CIP sistem
 • Protokomer za recirkulaciju

Reverzna osmoza

Brošura uređaja za reverznu osmozu

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...