Pumpne stanice

Oprema renomiranih proizvođača stručno implementirana u skladu sa Vašim zahtevima

Pumpne stanice

Vodosnabdevanje pijaćom vodom kao i prečišćavanje otpadnih voda iziskuje izgradnju integrisanog postrojenja koje obuhvata pumpnu stanicu koja treba da obezbedi kontinuitet u dobavi vode.

Projektovanje, isporuka i ugradnja:

  • Pumpnih stanica za pitku vodu
  • Pumpnih stanica za otpadnu vodu
  • Postrojenja za podizanje pritiska
  • Hidropakova za protivpožarne sisteme

Karakteristike:

  • Automatizacija i vizualizacija u skladu sa željama korisnika
  • Visoka fleksibilnost
  • Dugoročna pouzdanost
  • U skladu sa potrebama integrisan mehanički predtretman za zaštitu pumpi od oštećenja

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...