Biološki tretman - kontinualni

Tehnologija BioCleaner®

Naslovna » Tretman Voda » Proizvodi i usluge » Prečišćavanje otpadnih voda » Biološki tretman - kontinualni
Biološki tretman - kontinualni

Faze tretmana:

1. Mehanički predtretman

Koriste se:

  • Gruba rešetka
  • Fina sita (sa ručnim ili mašinskim čišćenjem), koji su u zavisnosti od kapaciteta PPOV  opremljeni uređajem za zgušnjavanje mulja i trakastim transporterom
  • Peskolov

2. Bioreaktor

Glavni deo postrojenja služi uglavnom za uklanjanje organskog  zagađenja, ali i za uklanjanje nutritijenata.

  • Proces aktivnog  mulja
  • DN sistem je sistem za denitrifikaciju i nalazi se ispred nitrifikacije; organizovani su u jednoj ili više paralelnih linija

Denitrifikacija

Proces se odvija pod anaerobnim uslovima. Da bi se povećala efikasnost uklanjanja azotnih jedinjenja, moguće je uključiti tzv. unutrašnju recirkulaciju.

Nitrifikacija

U rezervoaru je obezbeđena aeracija membranskim aeracionim sistemom za finu aeraciju koji se nalazi na dnu rezervoara. Smeša aktivnog mulja iz rezervoara za nitrifikaciju odvodi se u taložnik.

3. Taložnik

Okrugli rezervoar od nerđajućeg čelika  umetnut u rezervoar za nitrifikaciju. Takvo rešenje omogućava korišćenje robusnih (Mamut) pumpi za prepumpavanje povratnog mulja kao i viška mulja. Upotrebom robusnih pumpi umesto konvencionalnih pumpi postižu se uštede energije kao i visoka pouzdanost u radu.

Prostorni raspored

Moguće je postaviti ceo PPOV BioCleaner® unutar zidanog objekta kada je kompletna  tehnologija u zatvorenom prostoru. Druga mogućnost je delimična pokrivenost, kada se veći deo tehnološke celine (rezervoari) nalazi ispred zgrade.

Brošura kontejnersko PPOV

Brošura tretman voda porodičnih kuća

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...