Biološki tretman – MBR

Vaše je samo da postavite projektni zadatak

Biološki tretman – MBR

Prednosti MBR tehnologije:

 • Visok nivo uklanjanja organskog zagađenja, uklanjanje azota, bakterija i virusa
 • Efluent može biti ispušten u podzemne vode na mestima bez recipijenta
 • Efluent je dezinfikovan i može se direktno koristiti za navodnjavanje za potrebe proizvodnje ukrasnih biljaka ali i za uzgajanje povrća
 • Efluent je odgovarajućih karakteristika za ponovno korišćenje (npr. ispiranje toaleta)

Upotreba:

 • Tretman gradskih i industrijskih otpadnih voda

Ušteda:

 • Minimizacija troškova u zavisnosti od neposrednog punjenja (rad vikendom, praznici i dr)
 • Smanjenje servisnih troškova zahvajujući automatskom sistemu upravljanja
 • Smanjenje operativnih troškova za aeraciju u procesu aktivizacije
 • Primenjena tehnologija dozvoljava produženje servisnih intervala
 • Mogućnost upotrebe jedinstvene tehnologije čišćenja
 • Smanjenje troškova el. energije za 10 do 15 %
 • Smanjenje potrošnje hemikalija
 • Produženje radnog veka membrana

Konstrukcione prednosti membranskih modula:

 • Produženi radni vek zahvaljujući efikasnom kontra ispiranju (vodom ili sredstvima za čišćenje)
 • Nestacionarna montaža i nizak pad pritiska kroz ravne filterske ploče  
 • Filtracija celom površinom (nema začepljenja na rubovima)
 • Nema začepljenja za prelazima
 • Nema taloženja
 • Tanke ploče na sopstvenim nosačima štede potreban prostor
 • Membrana je samo-reanimirajuća posle fizičkog oštećenja
 • Konstantan kvalitet permeata
 • Jednostavna zamena kaseta u modulu

Brošura kontejnerski MBR

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...