Oprema za pripremu vode

Pronađite sve što Vam treba na jednom mestu

Naslovna » Tretman Voda » Proizvodi i usluge » Veleprodaja » Oprema za pripremu vode
Oprema za pripremu vode

Na našem lageru ili po porudžbini od proizvođača, možemo da Vam ponudimo najširi mogući asortiman komponenti i rezervnih delova potrebnih za uređaje u okviru postrojenja za pripremu vode svih vrsta.

Jonoizmenjivačke smole više proizvođača sa svim potrebnim sertifikatima kada je u pitanju upotreba u pripremi vode pijaćeg kvaliteta ili u prehrambenoj industriji i to za potrebe:

 • Omekšavanja
 • Demineralizacije
 • Uklanjanja organskih materija
 • Uklanjanje nitrata, borata i teških metala

Filterske ispune tipa:

 • Kvarcni pesak svih granulacija
 • Antracit svih granulacija
 • Aktivni ugalj svih tipova i granulacija
 • Deferizacione ispune
 • Crystal Right za uklanjanje amonijaka
 • Adsorpcija arsena

Upravljački ventili i njihovi rezervni delovi za omekšivače i filterske uređaje više proizvođača:

 • Autotrol
 • Clack
 • Fleck
 • Siata

Kompozitne posude – kolone i distributivni sistemi

Membrane svih tipova od više renomiranih proizvođača za:

 • Reverznu osmozu
 • Nanofiltraciju
 • Ultrafiltraciju

Membranska kućišta

ProMinent®  dozirna tehnika:

 • Membranske pumpe za doziranje sa pratećom opremom
 • Peristaltičke pumpe
 • Transportne pumpe za hemikalije
 • Komplete sistema za doziranje
 • Merno-regulacionu tehniku i senzore

Filterska kućišta i ulošci:

 • Filterski ulošci svih finoća i dužina
 • Carbon block sa aktivnim ugljem
 • Perivi
 • Prazni kontejneri za punjenje ispunom po želji
 • Big blue kućišta i ulošci
 • Prohromska kućišta za 3,7,15 i 22 uloška
 • Vrećasti filteri

Samoispirajući predfilteri:

 • Ručno ispiranje
 • Automatsko ispiranje
 • Cintropur sa vrećastim uloškom

Filteri AZUD:

 • Moćni filteri za filtraciju ulazne, procesne vode i vode na rashladnom sistemu
 • Filtriraju sve fluide na visokim protocima

Brošura za membrane RM Nanotech

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...