Biološki tretman – MBBR

Vaše je samo da postavite projektni zadatak

Biološki tretman – MBBR

KONTEJNERSKA IZVEDBA SA MBBR TEHNOLOGIJOM PREČIŠĆAVANJA (Moving Bed Bio Reactor) za prečišćavanje otpadnih voda i ispuštanje u prirodne recipijente i kanalizacione sisteme.

Prednosti tehnološkog rešenja:

 • Kontejnerska izvedba, praktično za transport i fleksibilno za montažu 
 • Jednostavna ugradnja na betonsku ploču, bez iskopa i građevinskih radova
 • Bez neprijatnih mirisa i sa smanjenim nivoom buke
 • MBBR sistem ima najviši odnos kapaciteta i prostora koji zauzima, visoku pouzdanost i stabilnost na vršna opterećenja
 • Mogućnost proširenja dodavanjem nosača u postojeći biološki reaktor
 • Potpuno automatizovan proces koji autonomno radi bez neophodnosti kvalifikovanog osoblja i operatera.

Upotreba:

 • Tretman komunalnih otpadnih voda

Opcije:

 • Egalizacioni rezervoar; za ujednačavanje sastava i prepumpavanje sirove otpadne vode.
 • Doziranje sredstva protiv pene u egalizacioni rezervoar.
 • Standardizovani uguščivač mulja; za skladištenje i ugušćavanje uklonjenog mulja iz postrojenja.
 • Pužni kompaktor za čvrste nečistoće; za kompaktiranje čvrstih čestica iz finog sita.

DIJAGRAM PROCESA

Biološki tretman – MBBR
Sve pozicije na dijagramu su u obimu isporuke; pumpa sirove otpadne vode se smešta u egalizacioni rezervoar dok su ostale naznačene pozicije u okviru kontejnera sa nadzemnom montažom.

Brošura MBBR postrojenje

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...