Prečišćavanje otpadnih voda

Procesi. Dugoročnost. Kapacitet. Preciznost.

Naslovna » Tretman Voda » Proizvodi i usluge » Prečišćavanje otpadnih voda
Prečišćavanje otpadnih voda

Milanović Tretman Voda sa sopstvenim timom inženjera projektuje, montira, pušta u rad i održava sisteme za prečišćavanje otpadne vode.
U saradnji sa renomiranim proizvođačima opreme u svoje sisteme ugrađujemo opremu vrhunskog kvaliteta i proverenih performansi.
Stručna podrška proizvođača komponenti kao i prisustvo naših inženjera u izvođenju i tokom eksploatacije garantuje krajnjem korisniku dugoročno pouzdan rad instalisane opreme i prečišćenu vodu u skladu sa zahtevima.
Sistemi za tretman:

  • Komunalne otpadne vode
  • Industrijske otpadne vode
  • Uklanjanje mirisa
  • Tercijarni tretman
  • Ugušćavanje mulja
  • Recirkulacija vode i njena ponovna upotreba

U našem asortimanu izdvajaju se:

  • Mehanička filtracija
  • Biološki tretmani – SBR, MBR, MBBR i biorotori
  • Separatori ulja i masti

... Precizno i dosledno pratimo potrebe naših korisnika i stručnim kadrom implementiramo najsavremenija rešenja u industrijsku praksu ...