izgradnja stranica hero

Upravljanje izgradnjom je profesionalna usluga koja predstavlja skup specijalizovanih tehnika, gde se kroz primenu znanja, veština i alata upravlja procesima planiranja, projektovanja i izgradnje, radi ostvarivanja projektnih ciljeva i zahteva klijenata.

Odgovornosti na upravljanju izgradnjom svrstavamo u 7 kategorija: planiranje izgradnje, upravljanje troškovima, upravljanje vremenom, upravljanje kvalitetom, upravljanje dokumentacijom, upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu i profesionalna praksa. Profesionalna praksa obuhvata specifične aktivnosti kao što su definisanje komunikacionih protokola, uloga, obaveza i odgovornosti delegiranog tima, organizovanje, realizacija i kontrola zadataka, tokom trajanja projekta.

Po načinu upravljanja izgradnjom, Milanović tretman voda primenjuje model EPCC (Engineering, procurement, construction, commissioning), uz poštovanje principa „trougla za upravljanje projektima“, gde je kvalitet rada ograničen budžetom projekta, rokovima i obimom.

    SVRHA UPRAVLJANJA IZGRADNJOM

 

  • Određivanje ciljeva i planova projekta uključujući utvrđivanje obima isporuke, budžetiranje, planiranje rokova, postavljanje kriterijuma uspeha i odabir učesnika na projektu
  • Maksimiziranje efikasnosti resursa kroz nabavku radne snage, materijala i opreme.
  • Sprovođenje različitih aktivnosti kroz pravilnu koordinaciju i kontrolu planiranja, projektovanja, tehničke pripreme, ugovaranja i izgradnje tokom trajanja projekta.
  • Razvijanje efikasnih komunikacija i mehanizama za rešavanje konflikata.
  • Saradnja sa nadležnim organima, organizacijama i drugim nadležnim institucijama u cilju ostvarivanja interesa u okviru delatnosti izgradnje.